Vi arbetar med chefsutveckling och chefsstöd

När Du börjar arbeta som chef/ledare, lämnar du ditt gamla yrke för ett nytt. Som chef/ledare upplever du säkert att du många gånger är ensam i ditt beslutsfattande. Då kan det vara bra att ha någon att diskutera med.

Denna någon kan tituleras coach, mentor eller handledare.

Oavsett vad vi kallas, kan vi stötta dig i din roll som chef/ledare.

 

Det är inte enbart nya chefer som kan behöva en neutral diskussionspartner. Även Du som suttit i chefsposition ett tag, möts av nya utmaningar.

 

Vi skräddarsyr ledarskapsprogrammet efter dina behov men vi kan också erbjuda färdiga paket där coachningen blir en naturlig del i ett ledarskapsprogram som omfattar 6 tillfällen om 1½ timmar då vi ses 1 gång i månaden.

 

Är det flera på företaget som har behov av att utvecklas inom ledarskap, utformar vi en kurs där teori blandas med praktiska övningar och ”läxor”. Här kan vi också erbjuda antingen individuell coachning som tillägg eller en form av coachning i mindre grupp som på samma gång också befrämjar nätverkande inom företaget.

Studiecirkel

Vi kan också arrangera en studiecirkel med boken ”OBM – Ledarskapets psykologi”  (Leif E. Andersson, Mira Klintrot) som studielitteratur.

Ska ni genomföra en mera genomgripande kulturförändring, en omorganisation eller en flytt som påverkar medarbetarna, kan vi stötta er som moderatorer och projektledare genom processen. Vi samarbetar med er från första spadtaget tills förändringen är genomförd.

Mer info om boken på dess hemsida: http://www.bonline.se/obm/

Målorienterat och konsekvensstyrt

Eftersom vi arbetar målorienterat och konsekvensstyrt, kan vi lova er att ni når ett långsiktigt hållbart resultat.

Den teknik vi använder oss av är OBM, Organisational Behaviour Management, eller beteendeanalys tillämpad på en verksamhet.

Alla i verksamheten får lära sig att det är vad vi gör som ger resultat, inte vilka vi är eller vilken företagskultur vi har. Det är GÖR som ger resultat dvs vårt beteende får konsekvenser.

Tillsammans med er

Vi arbetar gärna tillsammans med Er för att ta fram företagets eller verksamhetens Vision, Mission och Handlingsplaner för att nå Mål.

Handlingsplaner som bryts ner ända på individnivå så att varje medarbetare förstår sitt bidrag till företagets övergripande mål.

Med tydlighet får du tydliga resultat. Med otydlighet får du inte otydliga resultat – du får inga resultat alls!

Copyright © Klintrot Executive Coaching AB 2013. All Rights Reserved · Design, Linearis